Χαρμόσυνο Άγγελμα

Τον Απρίλιο του 2012, στην ήπειρο της Αμερικής, στην Κόστα Ρίκα, γεννήθηκε ένα βρέφος, το οποίο προορίζεται να αναλάβει τον παπικό θρόνο. Θα ενώσει όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες και θα γίνει ο επικεφαλής τους. Θα απορροφήσει την ουσία όλων των προηγουμένων παπών και πατριαρχών όλων των Εκκλησιών όλων των εποχών, και θα καθαρίσει την Εκκλησία από την συσσωρευμένη βρωμιά της ιστορίας και τις εξωγενείς ακαθαρσίες.

Προς το παρόν, θα διοριστούν προσωρινοί επίτροποι του θρόνου. Τα κονκλάβια θα ιδιοτροπήσουν και, κατά τη μετάβαση, η Εκκλησία θα αποπειραθεί ανεπιτυχώς να επιλέξει τους επικεφαλής των εκκλησιών και τους πατριάρχες μεταξύ των παλαιών.

Η γέννηση αυτού του παιδιού και η παραίτηση του Πάπα Βενέδικτου XVI σηματοδοτούν το τέλος των δύο χιλιετιών της εργασίας του Αποστόλου Πέτρου για τη δημιουργία και τη συντήρηση της Πέτρινης Εκκλησίας. Η γέννηση αυτού του παιδιού σηματοδοτεί τη μετάβαση στην Ενιαία Παγκόσμια Χριστιανική Εκκλησία του Πρωτόκλητου, που ονομάζεται Απόστολος Ανδρέας.

One thought on “Χαρμόσυνο Άγγελμα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s