Ανοιχτή επιστολή στην Άγγελα Μέρκελ

Αξιότιμη κυρία Καγκελάριε!

Σας γράφουμε από το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης σαν εκπρόσωποι της Φιλοσοφικής Σχολής του Πυθαγόρα. Ανησυχούμε γιατί ο κόσμος, ακριβώς 100 χρόνια μετά το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ξαναβρίσκεται στο κατώφλι του. Η Γερμανία γνωρίζει εκ πείρας πολύ καλά, ποιο είναι το τίμημα για κάτι τέτοιο.

Στις αρχές του 21ου αιώνα η Γερμανία πήρε την πρωτοβουλία για την οικοδόμιση μιας ενιαίας Ευρώπης, θεμελιωμένη στην καλή γειτνίαση, καθώς και την πολιτιστική και οικονομική συνεργασία. Σήμερα, η Γερμανία αποτελεί για την Ευρώπη ένα σύμβολο ειρήνης και σταθερότητας.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη Γερμανία κυβερνά σαν καγκελάριος μία γυναίκα. Οι γυναίκες έχουν την προδιάθεση να επιλύουν με ειρηνικούς τρόπους τα προβλήματα και είναι σε θέση να φροντίσουν την συνολική ευταξία, όπως μια καλή νοικοκυρά στο σπιτικό της.

Εσείς, κυρία Μέρκελ, σαν καγκελάριος μιας βιομηχανικής χώρας, γνωρίζετε ότι η οικονομική της ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα από την ενεργειακή της αυτάρκεια; Στις αγροτικές χώρες, αυτή παρέχεται κυρίως από την ηλιακή ενέργεια. Όμως, οι βιομηχανικές χώρες εξαρτώνται από ενεργειακές πηγές, που βρίσκονται στη γη. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των πηγών αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας. Οι σύγχρονοι οικονομικοί μηχανισμοί αγνοούν τις ενεργειακές αξίες των πόρων, χάριν της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς και των πολιτικών οφελιών.

Για να έχουμε μια πραγματική εικόνα της οικονομίας, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας τις φυσικές διαδικασίες, που συμβαίνουν κατά την παραγωγή και τη χρήση της ενέργειας.Το σύγχρονο σύστημα παροχής ενέργειας των βιομηχανικών χωρών βασίζεται στην καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι γνωστό ότι 1 κιλό ορυκτής καύσιμης ύλης αποδίδει περίπου 10 kWh. Εάν υπολογίσουμε το κόστος των ενεργείων για την παραγωγή, την παράδοση και την επεξεργασία, καθώς και τις απώλειες κατά την παραγωγή ενέργειας, διαπιστώνουμε ότι ο τελικός παραλήπτης, στην καλύτερη περίπτωση, παραλαμβάνει μόνο 1 kWh. Με άλλα λόγια, αυτό καθαυτό το ενεργειακό σύστημα παροχής καταναλώνει το 90% της ενέργειας, ενώ το σύστημα της οικονομίας παραλαμβάνει μόνοτο εναπομείνοντα10%! Τι είδους οικονομία μπορεί να δημιουργηθεί σε μία τέτοια βάση; Μόνο μια άκρως πενιχρή.

Αυτές οι συνθήκες αναγκάζουν τα κράτη να παράγουν ενέργεια με διαφορετικό τρόπο, μέσω εξαπατήσεων ή/και στρατιωτικών επεμβάσεων. Για να καταφέρουμε να ζήσουμε με ειρήνη και ευημερία, χρειάζεται να εξισορροπήσουμε το γενικό ενεργειακό έλλειμμα.

Τον 20ο αιώνα, η ανθρωπότητα ανακάλυψε την πυρηνική ενέργεια. Πρόκειται για θαύμα το γεγονός ότι 1 κιλό ατομική καύσιμη ύλη μπορεί να παράγει 100 εκατομμύρια kWh! Η ενεργειακή απόδοση είναι, λοιπόν, ασύγκριτα μεγαλύτερη του κόστους εξόρυξηςτων πόρων, την παραγωγή και την μεταφορά της ενέργειας. Αυτό είναι οφθαλμοφανές όταν συγκρίνουμε τα έξοδα μεταφοράς ενός κιλού ουρανίου κι 100.000 τόνων πετρελαίου.

Δυστυχώς, η ανθρωπότητα δεν ήταν ακόμη έτοιμη για ένα τέτοιο πλεόνασμα. Χρησιμοποίησε αυτή την πλεονάζουσα ενέργεια για την κατασκευή όπλων με τεράστια εκρηκτική δύναμη και την επιπλέον εξόρυξη πετρελαίου. Αυτό έχει σαν συνέπεια, η σύγχρονη ατομική βιομηχανία δεν προσαρμόζεται στις ανάγκες του συνολικού ενεργειακού συστήματος. Χρησιμοποιεί επικίνδυνους αντιδραστήρες για να παράγει βόμβες, ενώ η παραγωγή ηλεκτρισμού αποτελεί μονάχα ένα δευτερεύον προϊόν. Σ’ αυτή την περίπτωση, η ασφάλεια και η διαχείριση των αποβλήτων κατέχουν την τελευταία θέση.

Αυτό οδήγησε στο να αποφασίσουν η Γερμανία και μερικές άλλες χώρες να σταματήσουν τελείως την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Η απόφαση να κλείσουν οι πεπαλαιωμένοι σταθμοί ατομικής ενέργειας ήταν σωστή αλλά το να πιστέψουν ότι μπορούν να καλύψουν την ενεργειακή κατανάλωση μιας βιομηχανικής χώρας, μέσω συμβατικών ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι κάτι ουτοπικό.

Η ηλιακή, η αιολική και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις ανάγκες της βαριάς βιομηχανίας, ακόμα κι αν ολόκληρη η Ευρώπη καλυπτόταν με φωτοβολταϊκά.

Η ενωμένη Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο ενεργειακό σύστημα, το οποίο να πληρεί τα ακόλουθα τρία βασικά κριτήρια: την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ολοκληρωμένη, ακίνδυνη αξιοποίηση των αποβλήτων. Ένα τέτοιο σύστημα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί, εφόσον υφίστανται ήδη όλες οι απαραίτητες συνθήκες: τα αποθέματα καυσίμων, η αντίστοιχη τεχνολογία για την παραγωγή και χρήση της ενέργειας, καθώς κι ειδικευμένο, επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Επιτρέψτε μας να δοκιμάσουμε να το επιβεβαιώσουμε.

Στη Ρωσία δημιουργήθηκε ένας αντιδραστήρας, που χρησιμοποιεί το μόλυβδο σαν μέσον ψύξης. Σε αντίθεση με τους σύγχρονους αντιδραστήρες, που χρησιμοποιούν νερό για την ψύξη και θυμίζουν όπως μια χύτρα που απειλεί με έκρηξη, ο αντιδραστήρας που λειτουργεί με μόλυβδο είναι προστατευμένος. Ο μόλυβδος είναι η καλύτερη προστασία για την ραδιενέργεια και “σκληραίνει” με οποιαδήποτε μεταβολή της στεγανότητας του αντιδραστήρα.

Ο αντιδραστήρας κατασκευάστηκε έτσι, ώστε με κάθε παρέκκλιση από την φυσιολογική λειτουργία, η αλυσιδωτή αντίδραση να διακόπτεται. Αυτό σημαίνει ότι ένας τέτοιος αντιδραστήρας προσφέρει απόλυτη σιγουριά κι ασφάλεια, αποκλείοντας την πιθανότητα μόλυνσης του περιβάλλοντος. Αυτός ο τύπος αντιδραστήρα δοκιμάστηκε στην πράξη για πάνω από 30 χρόνια.

Στην Γαλλία, την Ρωσία, την Τσέχικη Δημοκρατία κι άλλες χώρες, χρησιμοποιούνται τεχνολογίες, που επιτρέπουν τον καθαρισμό της πυρηνικής καύσιμης ύλης από το διασπώμενο υλικό έτσι ώστε το τελευταίο να χρησιμοποιείται εκ νέου στην παραγωγή ενέργειας.

Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένας αντιδραστήρας επονομαζόμενος «ανακυκλωτής αποβλήτων», ο οποίος είναι σε θέση να επεξεργάζεται ξανά τα ραδιενεργά στοιχεία, που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας και που η αποθήκευση τους είναι επικίνδυνη. Αυτός ο αντιδραστήρας «ανακυκλωτής αποβλήτων» ανακυκλώνει όλα τα παραχθέντα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των επικίνδυνων ραδιενεργών και χημικών, επιλύοντας ολοκληρωτικά τα προβλήματα της οικονομικής ασφάλειας της βιομηχανίας.

Στο γήινο φλοιό υπάρχουν αρκετά αποθέματα πυρηνικών καυσίμων για χιλιάδες έτη. Εάν μόνον οι ένοπλες δυνάμεις, διαθέσουν τα αποθέματα πλουτωνίου που βρίσκονται αποθηκευμένα για την παρασκευή όπλων, στην παραγωγή ενέργειας, αυτά θα είναι αρκετά για τα πρώτα 100 χρόνια!

Η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος παροχής ενέργειας δεν μπορεί να συμβεί σε μία μόνο χώρα. Οι απαραίτητες τεχνολογίες έχουν δημιουργηθεί σε διαφορετικές χώρες και οι πηγές των πρώτων υλών είναι διασκορπισμένες σε ολόκληρη την Ήπειρο. Οι καταναλωτές ενέργειας βρίσκονται συγκεντρωμένοι στην πυκνοκατοικημένη δυτική Ευρώπη, όμως οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης καυσίμων κι αποβλήτων μπορούν να τοποθετηθούν στο λιγότερο κατοικημένο ανατολικό τμήμα. Επιπλέον, χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις, καθώς και διεθνής έλεγχος. Όλο αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στα πλαίσια ενός ενιαίου συστήματος, σε μια Ευρώπη ενωμένη από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια.

Γιατί να μην υλοποιήσουμε μια ενωμένη Ευρώπη στα φυσικά γεωγραφικά της σύνορα, δίχως τον τρόμο ενός πολέμου;

Η ακεραιότητα της Ευρώπης αντιστοιχεί στην ακεραιότητα ενός οργανισμού. Ανάμεσα στα διαφορετικά όργανα δεν υπάρχει χώρος για σκέψεις κέρδους, εκβιασμού ή ανταγωνισμού, παρά μόνον για την ορθή λειτουργικότητα όλων των οργάνων. Κατ’ αναλογία, είναι απαραίτητο για κάθε διαφορετική περιοχή στην ενωμένη Ευρώπη να καθοριστεί μια εξειδίκευση. Παραδείγματος χάριν, η Ρωσία μπορεί να αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και στην ανακύκλωση αποβλήτων για όλη την Ήπειρο. Περιστασιακές διενέξεις θα πρέπει να ξεπεραστούν χάριν του κοινού συμφέροντος (του συνόλου της Ευρώπης) και η αντίποινα κι η επιβολή κυρώσεων, όπως το κλείσιμο των συνόρων κ.α., δε θα χρειάζονται πλέον.

Η αφθονία της ενέργειας θα δημιουργήσει νέες συνθήκες ζωής για τους Ευρωπαίους, αφού θα αποκλειστεί η καταπίεση λόγο πείνας,ψύχους, επιθετικότητας των γειτόνων κ.α.

Οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να απασχοληθούν με τα αμιγώς ανθρωπιστικά θέματα, όπως την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, και με αυτό τον τρόπο με την πραγμάτωση του προορισμού τους σαν άνθρωποι, σε αντίθεσή με τα ζώα που αγωνίζονται για την επιβίωσή τους.

Αγαπητή κυρία Μέρκελ, εμείς οι Ευρωπαίες γυναίκες απευθύνουμε έκκληση προς εσάς ως άνθρωπο, ως φυσικό επιστήμονα κι ως καγκελάριο, να προωθήσετε με την προσωπική σας παρέμβαση τη δημιουργία μιας ενωμένης Ευρώπης, βασισμένη σε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παραγωγής ενέργειας μαζί με τη Ρωσία. Από την τοποθέτηση σας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Ευρώπης! Επιτρέψτε μας να αποκλείσουμε όλες τις αφορμές για κάθε μορφή πολέμου σ’ αυτόν τον κόσμο. Επιτρέψτε η 100στή επέτειος από την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ν’ αποτελέσει την έναρξη της ειρήνης και της σταθερότητας επί της γης.

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία κι αισιοδοξία!

Rachel Spiess (Ελβετία),

Αlla Yavtushenko (Ουκρανία)

Γαύδος, 22 Μαρτίου 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s