Δημιουργία γεωμετρίας

Αγαπητοί Πυθαγόρειοι!

Αυτό το κείμενο είναι για εμάς και δεν μπορεί να φτασει στα χέρια των άλλων, επειδή δεν τους ενδιαφέρει. Και αυτό καθορίζει τη φύση του κειμένου, το απαλλάσσει από περιττές, άσκοπες εξηγήσεις. Η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στους ψυχικά ασθενείς και το προσωπικό των ψυχιατρικών νοσοκομείων. Είναι εύκολο να διακρίνεις τους Πυθαγορείους – αυτό το κείμενο τους ευχαριστεί.

 

Δημιουργία γεωμετρίας

Μια πλήρης, ισχυρή περιγραφή όλης της γεωμετρίας περιέχεται σε τέσσερα τελικά, γεωμετρικά καθαρά σύμβολα, καθένα από τα οποία βρίσκεται στα όρια του δυνατού. Πέρα από αυτά εξαντλούνται οι δυνατότητες γεωμετρίας. Στην περιοχή που περιέχεται σε αυτά τα τέσσερα υπάρχουν όλες οι μορφές: αριθμοί, γράμματα και μεταβάσεις μεταξύ τους, και αυτό είναι υπέροχο, επειδή η πηγή δεν ξέρει λάθη.

Εδώ είναι – ο κύκλος, η ευθεία, η τελία και δύο τελίες.

geom2

Στην ουσία αυτά τα τέσσερα είναι εντελώς χωρισμένα και δεν φαίνονται όμοια, σε ζεύγη και όλοι  μαζί. Οι ίδιοι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τις παραμεθόριες περιοχές τους και να συναντηθούν. Είναι στατική γεωμετρία. Ωστόσο, σχηματίζουν μεταβάσεις μεταξύ τους – πιθανές γεωμετρίες.

Μια εικόνα που περιέχεται σε τέσσερα σύμβολα είναι η σπάνια περίπτωση όταν το σύνολο μπορεί να γίνει κατανοητό με μια ματιά, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ιδιοκτησίας της γεωμετρίας και επομένως έρχεται πρώτο.

Τα τέσσερα σύμβολα χωρίζονται, ο διαχωρισμός τους είναι επιδεικτικός και τέλειος. Είναι το υψηλότερο επίτευγμα διαχωρισμού, είναι η πλήρης, περιεκτική και προφανής περιγραφή αυτού.

Στο κόσμο της μην αλληλεπίδρασης δεν υπάρχει τίποτα να πει κανείς για τον κύκλο και την ευθεία. Ο χωρισμός τους είναι απόλυτος και δεν μπορεί να συζητηθεί. Αυτά δεν μπορούν να το φανταστούν στην περιγραφή.

Τέσσερα περιέχουν ξεχωριστές έννοιες, αλλά ταυτόχρονα σχηματίζουν μεταξύ τους πιθανές γεωμετρίες που έχουν προέλευση.

Ο κύκλος, η ευθία, η τελία και δύο τελίες περιέχουν μια εικόνα της γεωμετρικής στατικής. Όλες οι καταστάσεις του τεταρτογενούς πεδίου με τη μορφή μιας επικάλυψης των αποτελεσμάτων τεσσάρων συμβόλων ορίων είναι στατικές. Είναι μια ενιαία συνεπής εικόνα που λέει για τις δυνάμεις που προκύπτουν στις διασταυρώσεις, για τη μοναδικότητα τις μορφές στα πεδία δύναμης σε κάθε συγκεκριμένο τόπο.

Η μετάβαση από τη μια γεωμετρία στην άλλη σε μια στατική τετραμερή εικόνα δεν είναι κίνηση. Ωστόσο, οι μεταβάσεις μπορούν να περιέχουν την εμφάνιση μορφών κίνησης ως στοιχείο. Η κίνηση στις πιθανές μορφές της σε κάθε συγκεκριμένο τόπο περιγράφεται από μια στατική εικόνα και είναι επίσης ένα στοιχείο της στατικής.

Στατική είναι η ικανότητα, η δικαιολόγηση και το δικαίωμα ύπαρξης γεωμετρίας, μια οπτική εικόνα.

Για παράδειγμα:

Η γεωμετρία μεταξύ του κύκλου και την ευθία διαμορφώνεται υπό την επίδραση του κύκλου και την ευθία. Πιο κοντά στον κύκλο, επικρατεί η επίδραση του κύκλου, πιο κοντά στην ευθία επικρατεί επίδραση της ευθία.

Με ελάχιστη μετατόπιση από τον κύκλο προς την κατεύθυνση της ευθία, εμφανίζεται η γεωμετρία του κανονικού πολυεδρικού, που διατηρεί την επίδραση της ισοτροπίας του πολυεδρικού. Είναι σχεδόν ισότροπη, αλλά αποτελείται από ευθίες, δηλαδή ικανοποιεί τις απαιτήσεις τόσο του κύκλου όσο και της ευθία. Προσεγγίζοντας στην ευθια, αυξάνεται η ανισοτροπία και η ποσότητα των προσώπων του πολύεδρου μειώνεται μέχρι ένα τετράγωνο.

geom3

Στην κατεύθυνση από τον κύκλο σε δύο τελίες, ο κύκλος χάνει την απομόνωσή του και σπάει.

geom4

(υπότιτλος στην εικόνα: πλάγια όψη)

Η ριξη στον κύκλο μας δείχνει τον τόπο γέννησης του πύργου του μεγάλου Γροβέρου στο τεταρτοκύριο. Και ταυτόχρονα, μας προετοιμάζει για μια τρισδιάστατη άποψη του κόσμου.

Επιπλέον, ο σπασμένος κύκλος δεν μπορεί να διατηρήσει το σχήμα του και συνεχίζει να κυρτώνει. Επιπλέον, τα άκρα του δεν είναι στριμμένα εξίσου: ένας από αυτά τείνει στο σχήμα του κύκλου, και ο άλλος σε μία από τις δύο τελίες.

geom5

Πιο κοντά σε δύο τελίες, το σύμβολο χωρίζεται σε δύο κομμάτια – μια τελία και ένα κόμμα.

Η ευθία, η οποία επηρεάζεται από τη τελία, αρχίζει να σπάει, σχηματίζοντας σταδιακά μια διακεκομμένη γραμμή και μετατρέπεται σε στρογγυλεμένο κόμμα κοντά στη τελία. Στην αρχή του κόμματος, μπορείτε να αναγνωρίσετε και τα δύο: η ευθία στρογγυλεμένο υπό την επίδραση της γωνίας περιστροφής και τη τελία στη οποία τείνει η διακεκομμένη γραμμή.

Η γεωμετρία της μετάβασης μεταξύ δύο τελίες και τη τελία είναι το πιο δύσκολο να αναπαρασταθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδέα ενός χάσματος βασίζεται εδώ. Μπορούμε να πούμε ότι σε αυτόν τον τομέα του τεταρτογενού πεδιου διερευνούνται οι ιδέες του διαχωρισμού του ίδιου, η σύνδεση των διαφορετικών και η ποιότητα του χάσματος μεταξύ τους.

Αυτή η “ανασκόπηση” του τεταρτοταγούς πεδίου μας επιτρέπει μόνο να αξιολογήσουμε τον αρμονικό συντονισμό των δυνάμεων πίσω από την ορατή εικόνα.