Polski

Dutch English Deutsch Français Italiano Ελληνικά Polski Русский Español

Pitagoryjski Instytut
Filozoficzne poszukiwania nieśmiertelności czlowieka

Rozwój człowieka odbywa się w sprzeczności z otaczającymi go królestwami: zwierząt, roślin i kamieni. Zmuszajac je do rozwoju po nienaturalnej dla nich drodze. Na przykład, człowiek wielokrotnie powiększył płodność poszczególnych  rodzajów roślin, wyhodował gatunki zwierząt, które y punktu widzenia przyrody przybrały nienaturalne formy. Nieproporcjonalny rozwój otaczających nas królestw zatrzymał rozwój samego człowieka. Człowiek sam stał się zwierzęciem, rośliną i kamieniem. Jego zachowanie opiera się jedynie na konieczności  obsługiwania innych królestw. Na przykład, to co normalne dla rośliny, zaraziło

i stało się właściwością człowieka. Wniknęło w jego mentalność, wyrażaną jak dążenie do postępu, ekonomicznego wzrostu itd.
Wszystkie otaczające człowieka królestwa są rozpatrywane jako surowce

i materiały, które są automatycznie niezbędne. Dopóki  bliskie wyczerpanie  surowców i materiałów nie było widoczne, ludzkość rozwijała się ekstensywnie. Teraz Ziemia została opanowana całkowicie, a my poczuliśmy bliskość wyczerpania owych surowców i materiałów, co stanowi skutek pasożytniczego istnienia człowieka.

Starożytni Grecy współżyli z bogami, śmiertelni i nieśmiertelni koegzystowali. To wzajemne odnoszenia ograniczały konsumpcje i wstępowanie ludzi w inne królestwa. W tamtych czasach istnieli żywi bogowie i oni zajmowali się nie tylko człowiekiem, ale i utrzymywaniem balansu miedzy wszystkimi  królestwami. Jako pojęcie, surowce i materiały oznaczają bezbożne królestwo. Bogowie bronili inne królestwa przed rozgrabieniem, przykładowo bez ich zgody nie można było wejść do lasu i ściąć drzewo. Wspomnijmy historię Prometeusza. Stopniowo bogowie byli odpychani na dalszy plan, co w rezultacie doprowadziło do bezbożnictwa i pozwoliło na bezkarne wyczerpywanie zasobów Ziemi.

Postawienie greckich bogów na równi z człowiekiem oznacza, w odróżnieniu od człowieczeństwa, wprowadzenie wyższej moralności i odpowiedzialności za całą Ziemi. . To ograniczenie zachowania człowieka, ograniczenie jego niepohamowanego rozmnażania i konsumpcji. Daje to możliwość nowego paradygmatu ekonomiki, bazującego na dostatku w wzajemnym oddziaływaniu królestw, w warunkach tendencji, lecz nie faktycznego stanu osiągniętych granic.

Mity Starożytnej Grecji tylko częściowo odzwierciedlają rzeczywiste relacje ludzi i bogów. One przypominają raczej  o zniszczeniu równowagi człowiek – bóg. Są to przykłady upadków, przeinaczań(być może wymuszonych), bądź reakcji na jakieś wydarzenia. Jesteśmy przekonani, że istnieje współczesny stan równowagi śmiertelnych i nieśmiertelnych, który istnieje w warunkach koegzystencji wszystkich królestw.  Stan stacjonarny może zostać osiągniętym przez częściowy sposób organizowania odpowiedniego rozwoju całości.

Należny  zrównać szanse wszystkich królestw. Kto słabo rozwinięty, powinien rozwinąć się, kto zbyt rozwinięty, powinien stanąć i po prostu  zaczekać.

Misją Instytutu jest  organizacja rady ludzi i bogów do wspólnej organizacji stylu życia. Możliwe że takie przymierze wywoła potrzebę zmiany samego człowieka,  reorganizację odnoszenia jego organów na fizjologicznym poziomie.

Jest oczywiste, że śmierć reguluje zasady dla rozwoju zwierząt, ale zadaniem człowieka jest znaleźć styl życia, który pozwala wprowadzać zmiany, nie stosując śmierci. Mówiąc krótko: jedyne i wyjątkowe przeznaczanie i wewnętrzna potrzeba człowieka – to odzyskanie nieśmiertelności.

Sposoby osiągania takiego stanu – wybitnie humanitarne, w żadnym przypadku nie społeczne i nie naukowe.

Co więcej należny to wykonać zanim zostanie osiągnięta perspektywa <krytycznej masy >wyczerpania surowców i materiałów Ziemi. Jesteśmy przekonani, że ten poziom moralności oraz mentalności, który wyznawali Starożytni Grecy, może być przyjęty przed dotarciem do owego krytycznego punktu. Są widoczne znaki przepowiadające rzekomą chwilę. Na przykład, pojawienie się możliwości tego, że nieduża grupa specjalistów zbuduje bombę, która będzie w stanie zniszczy całą  Ziemię. W naszych czasach człowiek w całości opanował Ziemię, lecz może także zapewnić balans wszystkich jej części. My, także jak bogowie i ludzie w Starożytnej Grecji, chcemy zbudować stacjonarny stan świata. Chcemy także wyjaśnić rzeczywiste przeszkody i uzyskać zestaw sprzeciwów, szczególnie maniakalnie silnych i prywatnych, przedstawiających egoistyczne interesy jakichś grup. Wszystkie sprzeciwy posiadają szczegółowe właściwość –  nie mogą zostać omówione, o tym nie można mówić, to zabronione. Na przykład , anatomiczne właściwości, rodzinny kodeks danej kultury, stosunek do dzieci itd. Zostały one grupowo zebrane, po to aby bazować na nieświadomości, a nie na dyskusji. Dlatego nie możemy zbierać w Instytucie ambasadorów wywodzących się od jednych i tych samych grup ludzi, lecz gromadzimy przedstawicieli różnych błędów, w celu ich odkrycia i omówienia.W tym aspekcie najbardziej złożona sytuacja powstaje, gdy na bazie nieomawianej rzeczywistości utworzy się tajemnica, która staje się podstawą tworzenia prywatnych społeczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s